boardsdonthitback: Sammo Hung – Dragons Forev…

boardsdonthitback:

Sammo Hung – Dragons Forever (1988)

Happy 66th Birthday Sammo (1/7/1952)