emilysadventures01: Telma Monteiro (POR) 2016 …

emilysadventures01:

Telma Monteiro (POR)

2016 Rio Olympics  

Judo